Agilent is een leider in life sciences, diagnosticus en toegepaste chemische markten.  Bij Agilent maakt ESG (Environmental, Social & Governance) deel uit van waar zij elke dag naar streven. Het is de bedrijfsmissie om de kwaliteit van leven te verbeteren en dat doen zij door de onderlinge verbanden tussen het bedrijf, de behoefte van de samenleving en de risico’s van onze planeet aan te pakken. Dit doen zij door middel van het verbeteren van eigen activiteiten en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Om de milieudoelstellingen te halen heeft Agilent in Middelburg de hulp in geroepen van OptiVolt.

OptiVolt gaat in Middelburg haar PowerLiner ® voorzien van THD filter installeren.  Door het plaatsen van dit energiebesparend systeem op de hoofdverdeelinrichting zal er een verbetering zijn van het vermogenskwalileit. De PowerLiner®  is een dynamisch systeem dat zelf exact berekent hoeveel KVar benodigd is, zodat overcompensatie geen kans krijgt. Hierdoor wordt er minder stroom (kVA) door de hoofdverdeelinrichting getransporteerd. Deze stroomverlaging zorgt voor een lagere weerstand tussen de transformator en hoofdverdeelinrichting. Lagere weerstand leidt tot minder warmteontwikkeling in de bekabeling en de hoofdschakelaar.  Dankzij de toevoeging van de THD filter zullen de harmonische stromen worden gefilterd en zullen de Ampères dalen gemiddeld met 15 – 20%. Zo zal er 15-20% meer ruimte  ontstaan op de transformator voor eventuele uitbreidingen.

Door het plaatsen van de PowerLiner gaat Agilent een besparing behalen van 3% op haar energieverbruik en een vermindering van 17 ton CO2 uitstoot per jaar.