Energiemanagementsysteem & Optimalisatie

Energiemanagementsysteem & Optimalisatie gas/warmte installaties

OptiVolt heeft zich gespecialiseerd in het reduceren van energie en daardoor de kosten te verlagen door middel van installatie van energiebesparende systemen bij grootverbruikers in elektriciteit. OptiVolt richt zich op de verbetering van de Power Quality: harmonische vervuiling, asymmetrische belasting, blindstromen en een onnodige hoge spanning worden aangepakt. Door cv-installaties te optimaliseren wordt er aanzienlijk bespaard op het gasverbruik.

Ons energiebesparingsvoorstel brengt uw verbruik en verbruikskosten in beeld en biedt u oplossingen om uw energieverbruik te reduceren. In uw huidige verbruik zit een gedeelte dat onnodig is. Ons voorstel biedt u de mogelijkheid om deze onnodige energie te reduceren.

U verlaagt hiermee uw kosten en spaart het milieu door vermindering van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen zoals CO2. U investeert in duurzaamheid. Het uitgangspunt van ons energiebesparingsvoorstel is gebaseerd op de realisatie van een zo hoog mogelijke energiereductie binnen een economisch verantwoorde terugverdientijd.

OptiVolt richt zich met haar jarenlange kennis en ervaring op de eerste, meest duurzame stap van de Trias drie-stappenstrategie:

1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan;

2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen;

3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen.

Besparingspotentieel gas/warmteverbruik

Bij aanvang van een OptiVolt energiebesparingsproject zal de softwareapplicatie ‘OurSens’ zorg dragen voor permanent inzicht in het elektriciteit-, gas- of warmteverbruik van de besproken locaties. Het doel is vervolgens om binnen een bepaalde periode al het onnodige energieverbruik te verwijderen en de cv-installaties beter te laten renderen.

Door al het water in de installatie te vervangen door de biologisch afbreekbare vloeistof OptiFlow gaat u direct energie besparen.

Om nog meer resultaat te bereiken worden de ketels en regelinstallaties met alle parametersettings zo efficiënt mogelijk afgesteld. Hiervoor zal onder meer overleg met uw onderhoudsbedrijf op de betreffende locaties plaatsvinden om te komen tot een lager energieverbruik van de huidige installaties.

 

Dit betreft de volgende werkzaamheden:
 • Het bepalen van het gas/warmteverbruik in het referentiejaar op basis van bestaande energiefacturen
 • Het beschikbaar krijgen van telemetriemeetgegevens van het betreffende netwerkbedrijf per locatie
 • Het verzamelen van energieverbruik gegevens en het ter beschikking stellen hiervan via een internetapplicatie
 • Het signaleren van onregelmatigheden in het energieverbruik en verbruikspatronen
 • Het analyseren van de regelingen van de gebouwinstallaties waaronder koeling, verwarming en ventilatie met als doel het signaleren van verbeteringen voor energiebesparing
 • Het bespreken van een plan van aanpak met de onderhoudsbedrijven voor het optimaliseren van de instellingen van de regelingen om te komen tot efficiënt energiegebruik in de gebouwen met de huidige installaties
 • Periodiek overleg en rapportage over bereikte resultaten en de voortgang

 

Het resultaat van optimalisatie van de regelingen van de huidige installaties is dat:
 • Installaties niet onnodig in bedrijf zijn of onnodig in bedrijf zullen komen
 • Installaties niet onnodig vroeg opstarten;
 • Comfortklachten in het gebouw zoveel mogelijk zijn verholpen
 • De installaties lucht- en waterzijdig goed in balans zijn gebracht
 • Er periodiek een evaluatierapportage verstrekt zal worden met een overzicht van bereikte besparingen

 

Energiemanagement

Energiemanagement is een methodiek om organisaties bewust met  energie om te leren gaan. Het doel is om energieverbruik in gebouwen zoveel mogelijk te beperken en installaties te optimaliseren. Ons energiemanagementsysteem kan onder andere bedrijfsdoelstellingen voor CO2 reductie aantoonbaar maken.

In onderstaande overzicht de cyclus van energiemanagement:

Persoonlijk advies?

Wilt u meer informatie en contact met een specialist van OptiVolt? Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

Uw naam

Uw email

Uw telefoonnummer

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuws van OptiVolt

Voorspelling energiekosten

De tarieven voor aardgas en elektriciteit voor zakelijk verbruik zijn sinds 1997 meer dan verdubbeld. Deze prijsstijging is niet alleen het gevolg van een hogere olie- of gasprijs. Ten einde de uitstoot van CO2 te verminderen, zijn de energiebelasting en de accijns de afgelopen jaren aanzienlijk verhoogd.

Over 12 jaar zal er hoogstwaarschijnlijk een verdubbeling plaatsgevonden hebben van uw huidige energiekosten. Een besparing op deze kosten nu, zal in de toekomst dus extra gunstig zijn.

Dat het energietarief in de toekomst verder zal toenemen is een vaststaand feit. Hoe snel de energieprijzen gaan stijgen weet niemand, maar verspilling van energie kost onnodig veel geld en draagt bij tot onnodige uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Beperking van energieverbruik door efficiënter gebruik is dan ook van toenemend belang.

Om de mogelijkheden van energiebesparing in beeld te brengen is monitoring en het analyseren van het energieverbruik in bestaande gebouwen een belangrijk aspect om verspilling tegen te gaan en tot lagere energiekosten te komen.

Besparingsgarantie aanpassing gas/warmte installaties

Ervaring leert dat het een aantal jaren vergt om het optimum in de installaties te bereiken en vervolgens dit optimum ook vast te houden (gedrag). De tijdsduur voor het optimaliseren van de installaties is afhankelijk van de huidige situatie. De ervaring leert dat de periode om dit optimum te bereiken en vast te houden gemiddeld drie jaar bedraagt.

Hierbij geeft OptiVolt de garantie dat de optimalisatie werkzaamheden tenminste kostenneutraal worden uitgevoerd. De besparingen op de energierekening zijn dus nooit lager dan de optimalisatiekosten.

Energiedashboard

Het aan het energiemanagement gekoppelde “dashboard” biedt u tevens de mogelijkheid om de energiebesparing te laten zien in uw eigen omgeving.

Met het energiedashboard dat draait op een TV- of videoscherm kunt u de reductie van uw CO2 uitstoot en energiebesparing laten zien aan uw medewerkers, gasten of bezoekers.

Onderstaand een voorbeeld van een ‘standaard’ energiedashboard (klik op de afbeelding voor een groter beeld):

Inloggen monitoring

Bent u al klant bij OptiVolt? Klik hier om in te loggen. Vraag OptiVolt om uw mogelijk gewijzigde inloggegevens.