Over OptiVolt

Over OptiVolt

OptiVolt is een gerenommeerd en dynamisch bedrijf gevestigd in Delft. OptiVolt is innovatief en altijd op zoek naar duurzame oplossingen met een zo kort mogelijke terugverdientijd.

OptiVolt heeft zich gespecialiseerd in het verlagen van de energiekosten en het reduceren van schadelijke broeikasgassen. Door een geavanceerd stappenplan wordt energieverspilling tegen gegaan. Sinds 2009 verbetert OptiVolt de interne Power Quality van bestaande elektrische infrastructuren bij grootverbruikers van elektriciteit. Power Quality is de mate van kwaliteit van deze interne elektrische infrastructuren. Naast flinke besparingen op elektriciteit realiseert OptiVolt ook grote besparingen op gasverbuik door het gebruik van de innovatieve vloeistof OptiFlow®.

OptiVolt is een echte specialist op het gebied van verbetering van de Power Quality. Dit doen wij door het toepassen van decentrale blindstroomcompensatie, filteren van harmonische stromen, opheffen van asymmetrische belasting en spanningsoptimalisatie. OptiVolt maakt daarbij uitsluitend gebruik van bestaande elektrotechnische principes.

OptiFlow® is inmiddels bij vele klanten van OptiVolt geïnstalleerd en is een bijzonder innovatief en succesvol product dat bijdraagt aan een beter milieu. Besparingen op het gasverbruik tot 25% zijn na de uitrol van een project direct zichtbaar in ons energiemanagementsysteem ‘OurSens’.

Het gebruik van faseveranderingsmateriaal (Phase Change Materials) is de toekomst. Dure, energieverspillende koelinstallaties worden overbodig en OptiVolt heeft zich gespecialiseerd in deze materie. Nilvis® (betekent: geen energie) zorgt voor een natuurlijke koeling en verwarming zonder hoge rekeningen voor energieverbruik.

Monitoring en bemetering is een belangrijk aspect van energiebesparing. OptiVolt adviseert en plaatst tussenmeters om de metingen vervolgens te laten zien in ons geavanceerde energiemanagementsysteem. Een demo hiervan kunt u vinden op onze homepagina onder het kopje ‘Inloggen Monitoring’. Meten is weten en analyse van verbruiksdata leidt tot een stappenplan om verspilling tegen te gaan.

In samenwerking met verschillende ingenieurs en engineers worden de regelinstallaties met alle parametersettings in bestaande gebouwen zo efficiënt mogelijk afgesteld. Door het efficiënt inregelen van de installaties en hierbij vooral te letten op de interactie tussen de installaties wordt het energieverbruik verder gereduceerd.

OptiVolt voert energiebesparingsonderzoeken uit: energie-audits of energie-efficiencyplannen worden opgesteld. OptiVolt krijgt steeds meer verzoeken van ondernemingen die advies nodig hebben om tegemoet te komen aan de eisen van omgevingsdiensten. Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas. In het Activiteitenbesluit, art. 2.15 is dit na te lezen.

Voor grote organisaties (meer dan € 50 miljoen omzet of meer dan 250 FTE) worden tevens verplicht gesteld tot het laten uitvoeren van een energie-audit volgens de NEN-EN 16247. Dit is bepaald in artikel 8 van het het EU Energy Efficiency Directive (EED).

In het energieakkoord zijn afspraken gemaakt voor intensivering van het toezicht en de handhaving van dit besluit. Het kabinet stuurt hiervoor per 1 juni 2016 twintig extra energie-inspecteurs op pad.

OptiVolt zet haar technische expertise in om haar klanten te helpen zowel financiële als duurzaamheidsdoelstellingen te behalen en ziet daarin een win-win situatie voor klant en milieu. Een zo hoog mogelijke energiebesparing gecombineerd met een economisch verantwoorde terugverdientijd staan hierin centraal. OptiVolt is een echte specialist, die organisaties verder helpt om energieverspilling tegen te gaan.

Bovendien zorgt OptiVolt voor budget daar waar het nodig is. Daar waar geen budget vrijgemaakt kan worden, haalt OptiVolt via Crowdfunding het geld uit de markt. Dit betekent geen voorinvestering maar een terugbetaling van het project vanuit de gegarandeerde besparing.

Branches

Installatie van onze energiebesparende systemen voor verbetering van de Power Quality en optimalisatie van gas/warmte installaties worden al jaren succesvol uitgevoerd in gebouwen van (industriële) bedrijven, organisaties en instellingen binnen diverse branches waaronder:

 • Horeca en amusement (hotels, restaurants, amusementscentra)
 • Kantoorgebouwen (bankgebouwen, bedrijvenverzamelgebouwen)
 • Onderwijs (school en universiteitsgebouwen)
 • Overheid (gemeentehuizen, (semi) overheidsgebouwen)
 • Sport & recreatie (voetbalstadion, fitnesscentra, recreatieparken)
 • Bioscoop en theater (gehoorzalen, schouwburgen, stadspodia)
 • Verzorging en verpleging (inrichtingen, verzorging en verpleeghuizen, ziekenhuizen)
 • Woningcorporaties (appartementsgebouwen)
 • Industriële (maak) industrie
 • Voedingsindustrie
 • Overige industrie

Partners

OptiVolt werkt samen met partijen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Wij beschouwen hen als partners in het streven naar een duurzame samenleving. Via de logo’s kunt u doorklikken naar de websites van de partners.

 MVO  RCI  MKB  KF
KT
 EC

Meer informatie?

Uw naam

Uw email

Uw telefoonnummer

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuws van OptiVolt

ANIMATIEFILM OPTIVOLT

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden koop- en serviceovereenkomsten van de besloten vennootschap OptiVolt B.V. zijn hieronder te vinden.

bekijk algemene voorwaarden