Symmetrie

Symmetrie

De optimale situatie voor uw elektrotechnische infrastructuur is als alle fasegeleiders gelijk worden belast. Hierdoor wordt niet alleen de installatie optimaal gebruikt (minimale verliezen en maximaal rendement van de componenten), ook het voedende net wordt gelijkmatig belast waardoor ook de spanning symmetrisch blijft.

Bij niet gelijke belasting van de groepen (wat stroom/vermogen betreft) zal de nul naar de zwaarst belaste groep willen schuiven. Resultaat hiervan is dat de spanning op de minder belaste groepen boven de aangeleverde spanning zal gaan stijgen. Andere groepen krijgen minder spanning. Er ontstaat asymmetrie in de spanning. Dit is ook nadelig voor driefase motoren.

Onderstaand een voorbeeld van asymmetrie:

Symmetrie

OptiVolt zorgt bij de installatie van haar energiebesparende systemen dat asynchrone 3-fase verschuiving wordt ontdekt en wordt herverdeeld zodat alle fasen even zwaar belast zijn. Dit komt ten gunste van de elektrotechnische infrastructuur. De installatie is beter belast en voorkomt scheve verhoudingen en elektrotechnische problemen.

Andere Power Quality toepassingen

Problemen met de kwaliteit van elektriciteit leiden tot een slechte Power Quality. Hieronder vindt u alle overige Power Quality toepassingen die OptiVolt u kan bieden.


Harmonische vervorming

Men spreekt over harmonische vervorming wanneer er in de spanning ook andere frequenties dan deze basisfrequentie aanwezig zijn [….]

lees meer
Blindstromen

Blindstroom is de overvloedige stroom die loopt naast de hoeveelheid die nuttig wordt gebruikt door de verschillende apparaten [….]

lees meer
Spanningsniveau

De optimalisatie van het spanningsniveau betekent dat effectiever wordt omgegaan met de aangeleverde netspanning [….]

lees meer