Blindstromen

Om arbeid te kunnen leveren heeft een AC elektromotor een magnetisch veld nodig. Het energiebedrijf levert een hoeveelheid blindstroom (kVar) om dit magnetisch veld te creëren. Blindvermogen worden wel gemeten, maar (nog) niet overal in rekening gebracht. De mate waarin blindstroom opgenomen wordt, is afhankelijk van de componenten die samen de elektrische installatie vormen. Het transport van blindstroom legt beslag op de transportcapaciteit van de netwerkbedrijven en veroorzaakt, mede daardoor, kosten voor netwerkbedrijven die worden doorbelast aan de veroorzakers van de vervuiling. Binnenkort gaan de netwerkbedrijven blindstromen wel afrekenen als u een Cosinus φ (<0,85) in het net veroorzaakt. Netwerkbedrijf Enexis en Stedin doen dit al.

Oplossingen voor eliminatie van blindstromen

In deel- of nullast draaiende elektromotoren verbruiken meer blindstroom dan op vollast draaiende elektromotoren. Het elimineren van blindstromen oftewel Cosinus φ compensatie is het verbeteren of het compenseren van de Cosinus φ door levering van zogenaamd capacitief vermogen.