Energie-advies


OptiVolt Energiebesparingsonderzoek / EED / Audit

OptiVolt kan bedrijven helpen met het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek of energie-audit, om te kunnen voldoen aan de eisen die de omgevingsdiensten stelt. Het is verplicht voor instellingen en bedrijven om bij investeringen waarvan de terugverdientijd minder dan 5 jaar is, energiebesparingsmaatregelen te nemen.

Als eerste stap moet er een vaak een energiebesparingsonderzoek, energieaudit of Energie-efficiëntieplan (EEP of EED) worden opgesteld. OptiVolt kan deze stap uitstekend verzorgen! Vraag op deze pagina vrijblijvend informatie/offerte aan.

De eisen van de omgevingsdienst gelden voor  gebouwen die jaarlijks 50.000 kWh of meer verbruiken, of 25.000 m3 gas of meer. Nalezen kan in art. 2.15. van het activiteitenbesluit.

Een grote organisatie (meer dan 250 FTE of 50 miljoen euro omzet of meer) is tevens verplicht om een NEN-EN 16247 energie-audit uit te laten voeren. Dit wordt bepaald in de EU Energy Efficiency Directive, artikel 8.

In het energieakkoord is afgesproken om handhaving en het toezicht op het besluit te intensiveren vanaf 1 juni 2016. Een twintigtal extra energie-inspecteurs wordt hiervoor ingezet. Het bevoegd gezag, de lokale overheden, nemen de controlefunctie voor hun rekening. Tot nu zijn ze erg coulant geweest. Daar komt nu verandering in. In het najaar van 2016 worden veel controles uitgevoerd en dit zal in 2017 nog strenger worden. De waarschuwingen die bedrijven binnen krijgen liegen er niet om: Bedrijven die zich bij constatering door een inspecteur niet aan het Activiteitenbesluit houden krijgen een officiële waarschuwing van hun omgevingsdienst waarbij men binnen vier weken maatregelen moet treffen. Bij het niet nakomen van deze maatregelen wordt er tegen deze overtreding opgetreden met de wettelijke sanctiemiddelen zoals het opleggen van een dwangsom of bestuursdwang!

OptiVolt neemt bedrijven aan de hand om voor of samen met hen de audits uit te voeren en/of te begeleiden.

Persoonlijk advies?

OptiVolt kan de eerste stap voor het voldoen aan de verplichte energiebesparende maatregelen uitstekend voor u verzorgen. Wilt u meer informatie en contact met een specialist van OptiVolt? Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

Uw naam

Uw email

Uw telefoonnummer

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuws van OptiVolt