Energie-Audit

OptiVolt kan bedrijven helpen met het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek of energie-audit, om te kunnen voldoen aan de eisen die de omgevingsdiensten stelt. Het is verplicht voor instellingen en bedrijven om bij investeringen waarvan de terugverdientijd minder dan vijf jaar is, energiebesparingsmaatregelen te nemen.

Als eerste stap moet er een vaak een energiebesparingsonderzoek, energieaudit of Energie-Efficiëntie Plan (EEP of EED) worden opgesteld. OptiVolt kan deze stap uitstekend verzorgen!

Meer Weten?

De eisen van de omgevingsdienst gelden voor gebouwen die jaarlijks 50.000 kWh of meer verbruiken, of 25.000 m3 gas of meer. Nalezen kan in art. 2.15. van het activiteitenbesluit.

Een grote organisatie (meer dan 250 FTE of 50 miljoen euro omzet of meer) is tevens verplicht om een NEN-EN 16247 energie-audit uit te laten voeren. Dit wordt bepaald in de EU Energy Efficiency Directive, artikel 8.

In het energieakkoord is afgesproken om handhaving en het toezicht op het besluit te intensiveren. Het bevoegd gezag, de lokale overheden, nemen de controlefunctie voor hun rekening.

Bedrijven die zich bij constatering door een inspecteur niet aan het Activiteitenbesluit houden krijgen een officiële waarschuwing van hun omgevingsdienst waarbij men binnen vier weken maatregelen moet treffen. Bij het niet nakomen van deze maatregelen wordt er tegen deze overtreding opgetreden met de wettelijke sanctiemiddelen zoals het opleggen van een dwangsom of zelfs bestuursdwang.

OptiVolt neemt bedrijven aan de hand om voor of samen met hen de audits uit te voeren en/of te begeleiden.

Neem vrijblijvend contact op voor meer
informatie of een vrijblijvende offerte

    Ik ontvang graag meer informatie over de energie-audit