Monitoring & Optimalisatie

Energiemanagement is een methodiek om organisaties bewust met  energie om te leren gaan. Het doel is om energieverbruik in gebouwen zoveel mogelijk te beperken en installaties te optimaliseren. Ons energiemanagementsysteem kan onder andere bedrijfsdoelstellingen voor CO2-reductie aantoonbaar maken. In het overzicht hiernaast ziet u de cyclus van energiemanagement.

Door het energiemanagement verlagen wij het verbruik bestaande installaties (ook wel Profiel Analyse genoemd). Toegang tot het gebouwbeheersysteem samen met u is hierbij eenmalig noodzakelijk. Hieronder een kort stappenplan van de werkzaamheden. 

  • Voorbereiding:  Tijdens de voorbereidingsfase wordt een afspraak ingepland voor het uitvoeren van een scan op locatie. Deze gegevens zullen nader worden geanalyseerd ter voorbereiding op het locatiebezoek.
  • Scan locatie en uitvoering: Tijdens het locatiebezoek wordt een inventarisatie gemaakt van de energie verbruikende apparatuur die staat opgesteld. In het Gebouw Beheer Systeem (GBS) worden de instellingen geanalyseerd en daar waar mogelijk direct aangepast in overleg met de gebouwenbeheerder c.q. installateur.  
  • Rapportage: De resultaten uit deze analyse worden samengevat in een opleverrapport. Deze rapportage bevat de conclusies van de energieanalyse, een overzicht van de uitgewerkte en uit te werken maatregelen met uitleg en een plan van aanpak voor implementatie van de overige energiebesparende maatregelen.
  • Implementatie overige aanpassingen op basis van rapportage: In overleg met de gebouwenbeheerder worden de laatste aanpassingen doorgevoerd in het GBS. 

Wilt u inloggen in het monitoringsysteem van OptiVolt, klik dan hier

Een zo efficiënt mogelijke afstelling

Om nog meer resultaat te bereiken worden de ketels en regelinstallaties met alle parametersettings zo efficiënt mogelijk afgesteld. Hiervoor zal onder meer overleg met uw onderhoudsbedrijf op de betreffende locaties plaatsvinden om te komen tot een lager energieverbruik van de huidige installaties.

Bemetering

Om een compleet inzicht van de vermogens, het energieverbruik en de Power Quality in ieder installatiedeel te kunnen krijgen, kan permanente monitoringsapparatuur geïnstalleerd worden. Permanente monitoring stelt u in staat om een beter inzicht te krijgen in de Power Quality en energie-efficiëntie in uw elektrische installatie. Alle verzamelde informatie kan gevisualiseerd worden op een gebruikersvriendelijke web-interface. Dit maakt het mogelijk om snel en gedetailleerd inzicht te krijgen in de installatie en helpt met het maken van beslissingen met betrekking tot energiebesparingen en installatieverbeteringen of aanpassingen. OptiVolt vindt het belangrijk om inzicht te geven daar waar het nodig is en de verzamelde informatie daadwerkelijk gebruikt wordt. Vaak komen wij bemetering tegen waar vervolgens niets mee gedaan wordt en dat is zonde.