Wat is kVAr?

Wie meer te weten wilt komen over energie besparen bij bedrijven, krijgt al snel te maken met kVAr. Binnen de elektrische installatie van je bedrijf vindt er namelijk vermogensverlies plaats, doordat niet alle energie effectief wordt gebruikt. In dit artikel lees je alles over de kosten die kVAr onnodig met zich meebrengt. OptiVolt ondersteunt je bedrijf bij het meten van de ongewenste hoeveelheid kVAr en adviseert over het beperken van dit vermogensverlies. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Voorkom of elimineer direct een blindvermogenboete
door verbetering van uw Power Quality
met OptiVolt Systems

Verbetering van de Power Quality zorgt altijd voor lagere onderhoudskosten en minder energie én CO2 emissie. 

Wenst u een vrijblijvend adviesgesprek?
Vul hieronder uw gegevens in.

  Geïnteresseerd?

   

  Kilowatt, reactief vermogen en werkelijk vermogen

  Wanneer het aankomt op vermogen, zijn er een aantal termen die centraal staan. Ten eerste spreken we van Kilowatt (kW) om de energie weer te geven. Dit is de maat die wordt toegepast in de verbruiksmeter van je bedrijf. Ten tweede krijg je te maken met reactief vermogen, wat in Kilovolt-Ampere Reactive, oftewel kVAr, wordt aangeduid. Deze maat wordt gebruikt om aan te geven hoeveel energie niet nuttig wordt besteed binnen het elektronische circuit van je bedrijf. In tegenstelling tot particulieren betalen ondernemingen ook voor deze niet-verbruikte energie. In de laatste plaats speelt werkelijk vermogen, oftewel kVA, een belangrijke rol. Dit is het vermogen dat wel nuttig besteed wordt. Handig is om hierbij het begrip Power Factor te noemen. De Power Factor geeft de ratio tussen het schijnbare vermogen en het werkelijke vermogen weer. Schijnbaar vermogen is namelijk het totale vermogen van werkelijk en reactief vermogen tezamen. Hoe lager het deel reactief vermogen is, des te hoger de Power Factor. Dit leidt tot grote besparingen in de kosten.

  Hoe bereken je de hoeveelheid kVAr?

  Er zijn een aantal manieren om het aantal kVAr te berekenen. Als je voor een praktische benadering kiest, gebruik je een voltmeter samen met een amp meter om de berekening te maken. Je leest vervolgens het schijnbare vermogen af van het aantal volt-ampères. Daarna kost het geen moeite om het reactief vermogen, of het kVAr, uit te vinden. Zodra je dit voor elkaar hebt, weet je welke componenten binnen je systeem moet uitsluiten om kosten te besparen.

  Wat is de reactief vermogen of kVAr formule?

  Het reactief vermogen is het deel aan niet verbruikte vermogen dat door reactieve elementen binnen de elektronische installatie wordt gecreëerd. Hoe groter het aandeel aan reactief vermogen is, des te meer schijnbaar vermogen of kVA je nodig hebt om de bedrijfsprocessen gaande te houden. Bij particulieren is de hoeveelheid verbruikte vermogen laag, waardoor energieleveranciers consumenten niet met de kVAr belasten. Voor commerciële bedrijven en de industrie geldt echter dat zij aanzienlijke hoeveelheden vermogen verbruiken. Daarom belasten energieleveranciers bedrijven wél met het reactief vermogen. De kVAr formule gaat als volgt: Q = X*I*I. Bij deze reactief vermogen formule verwijst X naar de reactantie van het circuit en I naar de stroom die door het circuit heen gaat.

  Hoe werkt de kVAr Power Factor?

  Voordat je begrijpt hoe de kVAr Power Factor werkt, is het belangrijk om de Power Factor uit te leggen. Dit is in feite de maat om de effectiviteit van de binnengekomen energie binnen de elektrische installatie te meten. De ratio wordt vastgesteld tussen het werkelijke en totale vermogen. Hoe hoger het percentage van kVAr in de stroom is, des te lager de ratio van de kW tot het aantal kVA is. De uitkomst geeft je dus een lage Power Factor. Voor bedrijven is het daarom belangrijk om de Power Factor te verbeteren.

  Hoe installeer je een kVAr energie controller?

  Als je kosten wilt besparen en van plan bent om een kVAr energie controller op je systeem aan te sluiten, is het uiteraard verstandig om de gebruiksaanwijzing te volgen. Allereerst sluit je het elektriciteitsnet af voordat je de kVAr energie controller aansluit. Als je niet over de juiste instrumenten, ervaring en kennis beschikt is het verstandiger om een vakman in te huren. OptiVolt beschikt over jarenlange expertise bij het meten, analyseren, installeren en onderhouden van een complete Power Quality unit. Ieder project van OptiVolt vraagt om maatwerk. Aan de hand van de specifieke kenmerken van het aanwezige elektronische systeem bouwen de specialisten met onderdelen van de hoogste kwaliteit die uiteraard voldoen aan de strengste certificeringen en normen. Niet alleen laat je het werk over aan professionals die voortdurend binnen deze branche aan de slag zijn, ook bespaar je jezelf veel tijd en moeite. OptiVolt stelt de juiste elementen voor je elektronische installatie met zorg en precisie samen in de eigen werkplaats in Delft. De apparatuur van OptiVolt betaalt zich in een economisch verantwoorde tijd terug, van circa een tot vier jaar.

  Wat is kVA en hoe bereken je het?

  Waar kVAr gaat over de Kilovolt-Ampère Reactive, staat kVA voor Kilovolt Ampère. Veelal gebruikt men de woorden Kilowatt of kW om hetzelfde aan te duiden. Met deze maat geven we standaard de hoeveelheid elektriciteit aan die wordt omgezet in het apparaat om het daadwerkelijk te laten werken. Het gaat hierbij dus om het werkelijk vermogen. Om het werkelijk vermogen te berekenen gebruik je de volgende formule Amps x Volts = Volts-Amps. Als je weet wat bijvoorbeeld het schijnbare vermogen is, stel je vervolgens het werkelijk vermogen vast met Amps x Volts x Power Factor = Watt. De Power Factor is hierbij ook van belang. Met deze berekening stel je precies vast hoeveel vermogen je elektronische installatie verbruikt.

  Wat is het verschil tussen kVA en kVAR?

  Het vermogen dat door energieleveranciers wordt geleverd, is het schijnbare vermogen. Dit bevat dus zowel het werkelijke vermogen in kW en het reactief vermogen in kVAR. Het werkelijke vermogen zet energie om in beweging, licht, warmte en geluid. het reactief vermogen wordt veroorzaakt door onder andere magnetische velden dat bij roterende onderdelen voorkomt, zoals motoren, condensatoren en transformatoren. De Power Factor formule is hierbij: werkelijk vermogen x 100 / schijnbaar vermogen. Als je wilt besparen op de energiekosten, kan het handig zijn om condensatoren aan te schaffen. Met het gebruik van de juiste condensatoren beperk je het reactief vermogen, waardoor een hogere Power Factor ontstaat.

  Wat zijn de nadelige effecten van een hoge kVAr?

  Om verschillende redenen is een hoge kVAr of lage Power Factor nadelig voor je onderneming. Dit zijn de voornaamste negatieve gevolgen van reactief vermogen.

  Overbelasting van de elektrische installatie

  Het reactief vermogen, oftewel de kVAr, zorgt ervoor dat de elektrische installatie een steeds grotere hoeveelheid vermogen nodig heeft. Om te voorkomen dat de elektrische installatie van het bedrijf overbelast raakt, dient er geïnvesteerd te worden in een grotere aansluiting. Hiervoor is een zwaardere installatie, meer transformatorvermogen en een hogere aansluitcapaciteit bij de energieleverancier noodzakelijk.

  Boetes en claims van de energieleverancier

  Teveel kVAr leidt zoals gezegd tot een grotere belastende stroom. Dit zorgt er ook voor dat de energieleverancier zwaarder wordt belast. Als de hoeveelheid harmonisch blindstroom zodanig hoog is dat grenswaarden van de energieleverancier worden overschreden, kan de netbeheerder claims en boetes opleggen. Dit leidt dus tot onnodige kosten voor je bedrijf.

  Warmteverlies leidt tot hogere energierekening

  Met kVAr zorgt ervoor dat er meer stroom door de elektronische installatie heen gaat. Doordat er echter impedantie, oftewel weerstand, van de installatie aanwezig is, betekent dit dat er meer energieverlies plaatsvindt. Dit worden ook wel de watt-verliezen genoemd, en wordt berekend aan de hand van de formule P=I2*R. In het kort gezegd betekent dit dat er nog meer vermogen verloren gaat aan warmteverlies in transformatoren en bekabeling.

  Harmonisch blindverbruik verstoort het totale vermogen

  Het harmonisch blindvermogen creëert minder beschikbare capaciteit binnen de generatoren en transformatoren. De hogere frequenties van de harmonischen zorgen voor extra wervelstroom- en koperverliezen, terwijl er ook verliezen door capacitieve en inductieve koppelingen ontstaan. Hierdoor haal je nooit het maximale vermogen uit je elektronische installatie.

  OptiVolt ondersteunt bij efficiënt energiegebruik

  Door deze concepten te begrijpen verbeter je de effectiviteit van het energieverbruik van je elektronische installatie. Niet alleen helpt dit om kosten te besparen, ook werkt de apparatuur van je onderneming beter en bereik je een langere levensduur. Verder brengt reactief vermogen ook risico´s als brandgevaar met zich mee, aangezien er een steeds grotere warmte-ontwikkeling ontstaat. Met de hulp van experts van OptiVolt spoor je de voornaamste bronnen voor reactief vermogen op, pas je verbeteringen toe en zorg je dat het vermogen optimaal wordt benut. OptiVolt zet haar technische expertise in om klanten te ondersteunen om zowel financiële als duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. OptiVolt werkt hierbij in uiteenlopende branches; van de industrie tot kantoren, van de horeca tot het onderwijs. In feite kan ons bedrijf energie besparen voor elke onderneming die jaarlijks meer dan 1/2 megawattuur verbruikt. Benieuwd naar wat OptiVolt voor jouw onderneming kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op via onze website.