METEN = WETEN

Power Quality meting en inventarisatie

OptiVolt gebruikt voor haar metingen gekalibreerde kwaliteitsapparatuur. Tijdens de meting meten we alle aspecten van Power Quality. OptiVolt geeft altijd garanties op de afgegeven energiebesparingen. No cure-no pay!

Door het tijdelijk plaatsen van Power Quality dataloggers op de aanwezige transformatoren (gedurende een periode van minimaal 7 dagen) wordt bepaald hoe elektriciteitskosten gereduceerd kunnen worden door verbetering van de kwaliteit van de elektrische infrastructuur (Power Quality).  Daarnaast wordt een elektrotechnische inventarisatie uitgevoerd binnen uw bedrijf. Hierdoor ontstaat inzicht in de bestaande elektrotechnische infrastructuur en zien wij potentiële mogelijkheden om de Power Quality te verbeteren en elektriciteitskosten te verminderen

Een  power Quality meting conform EN50160/IEC 61000-4 geeft inzicht in: 

  • alle heersende harmonischen in spanning en (THDU) en stroom (THDI)   
  • blindstromen (kVAr)  
  • asymmetrie  
  • het spanningsniveau (U)
  • beschikbare ruimte op de trafo’s