De informatie op deze website is ter algemene informatie. OptiVolt streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van deze website. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de op de website vermelde gegevens afwijken van een gedrukte versie, prevaleert de gedrukte versie. De informatie op de website kan onjuistheden en/of typefouten bevatten. OptiVolt staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie.

Evenmin garandeert OptiVolt dat de website foutloos of ononderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is. OptiVolt sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade ten gevolge van toegang en gebruik van de website.

OptiVolt behoudt zich het recht voor om enig onderdeel van de informatie op deze website op enig moment te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. De gebruiker stemt er bij voorbaat mee in gebonden te zijn aan iedere wijziging in deze bepalingen en voorwaarden. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van OptiVolt worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet-bedrijfsmatig gebruik.

De website van OptiVolt verwijst deels naar informatie die derden verstrekken, al dan niet door middel van hyperlinks. OptiVolt heeft dergelijke informatie niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. OptiVolt sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van deze verstrekking uit.