Oplossingen voor eliminatie van blindstromen

In deel- of nullast draaiende elektromotoren verbruiken meer blindstroom dan op vollast draaiende elektromotoren. Het elimineren van blindstromen oftewel Cosinus φ compensatie is het verbeteren of het compenseren van de Cosinus φ door levering van zogenaamd capacitief vermogen.

De MultiLiner®

De MultiLiner® is een OptiVolt toepassing die wordt gebruikt bij het verhogen van het rendement van AC/DC elektromotoren, het reduceren van facilitaire distributieverliezen en het verbeteren van de vermogenskwaliteit van de totale elektrotechnische infrastructuur. Door de MultiLiner®, die o.a. een hoeveelheid capacitief vermogen levert, parallel op de motor aan te sluiten wordt deze benodigde hoeveelheid kVar nu geleverd door de MultiLiner®. Hierdoor wordt minder stroom door de elektrische infrastructuur getransporteerd. Deze stroomverlaging zorgt voor een lagere overgangsweerstand binnen de gehele infrastructuur. Lagere overgangsweerstand leidt tot minder warmteontwikkeling in bekabeling, in magneetschakelaars, in het thermisch pakket, in hoofdschakelaars etc. Door verlaging van de stroom neemt eveneens de warmteontwikkeling in verdeelinrichtingen en transformator(en) af.

Een op maat gemaakt netwerk van MultiLiners® creëert een cascade effect waardoor facilitair distributieverlies vermindert en dus leidt tot substantiële verlaging van het kWh verbruik. Als bijkomend positief effect reduceert de MultiLiner® de spanningsverliezen waardoor er een hogere spanning op de klemmen van de motor komt. De motor zal koeler opereren. Afhankelijk van de aanwezigheid van harmonischen stromen zal de MultiLiner® voorzien worden van een harmonischen filter voor het filteren van de heersende harmonischen stromen. Ook op belastingen zonder MultiLiner® verbetert de spanning. Voornoemde aspecten zorgen ervoor dat de elektromotor bij gelijkblijvende mechanische belasting minder elektrische energie zal verbruiken. Afhankelijk van de belasting van de motor zal een MultiLiner® het gemiddelde energieverbruik direct op de motor aantoonbaar verlagen. Doordat het kVA bij de elektromotor met gemiddeld 20% gereduceerd wordt, zal door vermindering van de distributieverliezen de energiereductie (kWh) richting de kWh-meter oplopen. Bekijk hier het effect van de OptiVolt MultiLiners® zonder harmonischen filter.

De PowerLiner®

De Powerliner® is een actief, dynamisch filter. Powerliners® kunnen zowel centraal als decentraal worden geplaatst. Bij grotere productie lijnen plaatsen wij een PowerLiner® decentraal op de voeding.

Daar waar nog kVAr loopt door bijvoorbeeld kleinere elektromotoren kunnen we met een centraal dynamisch systeem, geplaatst in de hoofdinrichting, de overige kVAr afvangen. Ook hier geldt dat er bij centrale plaatsing minder stroom door de hoofdverdeelinrichting getransporteerd wordt en resulteert in een lagere weerstand en dus minder warmteontwikkeling tussen de transformator en de hoofdschakelaar.

Door beide systemen toe te passen daar waar nodig is wordt een zo hoog mogelijke energiebesparing gegarandeerd. Beide systemen wordt beschermd met THD filters tegen Harmonische stromen indien er veel Harmonische stromen lopen. Deze filters werken ook terug het net op. Bekijk hier het effect van deze systemen.