Power Quality

OptiVolt Power Quality Meting en Inventarisatie

Power Quality is de kwaliteit van spanning en stroom. De kwaliteit van de spanning en de stroom kan teruglopen doordat er lineaire en niet-lineaire belastingen naast elkaar worden gebruikt.

De gevolgen van een slechte Power Quality zorgen niet alleen voor een hoger energierekening, maar ook voor uitval van apparatuur en transformatoren en zelfs brand. De efficiëntie en continuïteit van productieprocessen komt in gevaar. 

Hoe zorgt een goede Power Quality nu voor energie en kostenbesparing? Kort uitgelegd: Ampères dalen, kabelverliezen worden gereduceerd, warmte neemt af en door lagere stromen ontstaat meer ruimte op de transformator. Het energieverbruik wordt lager, onderhoudskosten dalen en is er minder uitval van apparatuur en systemen. Ook blindstroomboetes worden geëlimineerd en apparatuur gaat langer mee.  

Uw investering is gegarandeerd binnen 1 tot 4 jaar terugverdiend.

OptiVolt gebruikt voor haar metingen gekalibreerde kwaliteitsapparatuur. Tijdens de meting meten we alle aspecten van Power Quality. OptiVolt geeft altijd garanties op de afgegeven energiebesparingen. No cure-no pay!

Door het tijdelijk plaatsen van Power Quality dataloggers op de aanwezige transformatoren (gedurende een periode van minimaal 7 dagen) wordt bepaald hoe elektriciteitskosten gereduceerd kunnen worden door verbetering van de kwaliteit van de elektrische infrastructuur (Power Quality). Daarnaast wordt een elektrotechnische inventarisatie uitgevoerd binnen uw bedrijf. Hierdoor ontstaat inzicht in de bestaande electrotechnische infrastuctuur en zien wij potenetiele mogelijkheden om de Power Quality te verbeteren en elelectriciteitskosten te verminderen.

Een  power Quality meting conform EN50160/IEC 61000-4 geeft inzicht in: 

 • alle heersende harmonischen in spanning en (THDU) en stroom (THDI)   
 • blindstromen (kVar)  
 • asymmetrie  
 • het spanningsniveau (U)
 • beschikbare ruimte op de trafo’s
 • SYSTEMEN VAN OPTIVOLT

  Ontdek de V-, Power- en MultiLiners® samen met harmonische filters van OptiVolt

  De systemen van OptiVolt zorgen voor een verbetering van vermogenskwaliteit.
  De installatie van onze sytemen leidt altijd tot Ampère reductie, minder warmteontwikkeling,
  ruimte op de transformator en uiteindelijk minder storingen en lagere kosten. 

  ONZE SYSTEMEN