Opdracht De Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool geeft opdracht om haar gebouw in Den Haag volledig te laten voorzien van energiebesparende systemen van OptiVolt.

Profilering
De Haagse Hogeschool heeft gekozen voor een scherp profiel dat wordt herkend en past bij een diverse en internationale onderwijsinstelling in de stad van vrede, recht en veiligheid. Dit profiel bestaat uit drie elementen:
Voltijd bachelor opleidingen van hoge kwaliteit met drie kernkwaliteiten: een stabiele en prikkelende leer-, werk- en onderzoeksomgeving, internationaal georiënteerd en partner voor vernieuwing in de beroepsomgeving.

Drie thematische zwaartepunten waarop wij willen excelleren:
• Ondernemerschap en innovatie in een tijdperk van globalisering (domein: Economie)
• Goed bestuur voor een veilige wereld (domein: Bestuur en Veiligheid)
• Kwaliteit van het leven: technologie voor gezondheid (domein: Technologie)

Duidelijke keuzes
De Haagse Hogeschool maakt deze duidelijke keuzes om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en het onderzoek binnen het onderwijs verder te ontwikkelen. Tevens sluit De Haagse Hogeschool met dit profiel aan op de wens van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat hoger onderwijsinstellingen zich sterker van elkaar onderscheiden en helder maken welke prestaties zij zullen leveren. De afspraken tussen de het ministerie en de Haagse Hogeschool zijn vastgelegd in de notitie: Profilering en prestatieafspraken van De Haagse Hogeschool.