Opdracht Koningin Wilhelmina College Culemborg

Koningin Wilhelmina College Culemborg (KWC) kiest voor installatie van de energiebesparende systemen van OptiVolt V-Liner® en aanpassing van bestaande installaties.

Bij het KWC draait het om de leerlingen. Het KWC is een veilige omgeving om jezelf te ontwikkelen. Alle medewerkers werken samen met leerlingen en ouders om het beste uit leerlingen te halen.

De vier pijlers waarop het KWC rust zijn groei, aandacht, bruisend en aandacht.

GROEI
Op het KWC ontdekken leerlingen hun talenten en ontwikkelen zij zich tot jonge mensen die de vaardigheden beheersen die nodig zijn om internationaal samen te werken in de 21ste eeuw.

AANDACHT
Mentoren en docenten hebben aandacht voor de leerlingen, helpen waar nodig, maar begeleiden zorgvuldig het proces naar zelf verantwoordelijkheid nemen.

BRUISEND
In de klassen en afdelingen wordt geleerd, maar ook daarbuiten, want er zijn veel projecten en internationale activiteiten. Er zijn feesten en excursies en er is heel veel sport.

KANSRIJK
Steeds wordt er gekeken naar de mogelijkheden die leerlingen hebben. De leeromgeving van het KWC is zo krachtig dat leerlingen steeds opnieuw uitgedaagd worden om zich verder te ontwikkelen.

Leerlingen beginnen samen aan hun opleiding en blijven de rest van hun schoolloopbaan bij elkaar in klassenverband en in voor hun bestemde ruimtes in de gebouwen. Daardoor ontstaan vaak hechte vriendschapsbanden, die soms een heel leven lang meegaan.