E&E Accommodations gunt OptiVolt de opdracht

E&E Accommodations gunt OptiVolt de opdracht om energiebesparende apparatuur te installeren in Zeewolde.

E&E Accommodations biedt integrale oplossingen voor tijdelijke huisvesting, met name voor arbeidsmigranten. In samenwerking met betrokkenen (overheden, werkgevers, arbeidsbemiddelaars) biedt E&E een geschikte, legale, menswaardige en veilige woonomgeving.

Centraal in het denken en handelen van E&E Accommodations staat dat een goede woonomgeving en een warm thuis voor ieder mens belangrijk zijn als basis voor een gelukkig leven. Zeker wanneer je in een vreemde omgeving of een vreemd land gaat werken is een gezellige thuisbasis onontbeerlijk. Ook wanneer je in problemen zit en tijdelijk ergens onderdak nodig hebt hoop je een comfortabel onderdak te vinden.

E&E staat voor het op gereguleerde wijze aanbieden van flexibele huisvesting en faciliteiten aan arbeidsmigranten en tijdelijk woningzoekenden. Daartoe ontwikkelt, exploiteert en beheert E&E verschillende verblijfslocaties waar hoogwaardige, duurzame verblijfseenheden worden aangeboden. In samenwerking met (lokale) overheden, volkshuisvesters, werkgevers en arbeidsbemiddelaars realiseert E&E flexibele tijdelijke huisvesting op legale locaties, die voldoet aan richtlijnen SNF.