Ook Rabobank Waterland gunt OptiVolt opdracht

Rabobank Waterland gunt OptiVolt de opdracht voor installatie van haar energiebesparende systemen.

Rabobank Waterland is een coöperatieve bank die nauw verbonden is met haar werkgebied. Wij werken vanuit het principe ‘samen staan we sterker’. We willen dan ook graag helpen bij het verwezenlijken van uw ambities. Financieel, maar ook op maatschappelijk en sociaal gebied. Dat is en blijft ons doel.