Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar. Als eerste stap moet er een vaak een energiebesparingsonderzoek, energieaudit of energie-efficiencyplan (EEP of EED) worden opgesteld. OptiVolt biedt energieadvies aan! Kijk bij ons productaanbod onder energie-advies en lees meer.