Het Present netwerk is al ruim 10 jaar actief in Nederland. In 2003 werd in Zwolle de eerste Stichting Present opgericht. De formule bleek aan te slaan en ook in andere plaatsen kwamen er lokale initiatiefnemers om een eigen Present van de grond te krijgen. Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

Op de locatie Open Venster en Hof van Ammers zal OptiVolt haar energiebesparende systemen installeren en zo voor de stichting een verlaging van het energieverbruik realiseren.
Op de locatie Graafzicht zal OptiVolt haar energiebesparende systemen installeren en tevens de cv-installatie vullen met OptiFlow®. OptiFlow® staat voor een lager gasverbruik, een hoger rendement, lagere onderhoudskosten, al met al besparingen die tevens verder bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.