De Weijer is prachtig stukje historie. Met alle aanbouwsels, sluiproutes en binnenste buitenmuren zie je de tijd terug in het gebouw. Rond het jaar 900 krijgt de koene ridder Gerlachus van Pont de Weijer als huwelijksgeschenk. In 1974 wordt De Weijer verkocht aan de Gemeente Boxmeer en omgetoverd tot gemeentelijk sociaal-cultureel en educatief centrum. In 1992 opent het theater zijn deuren. In 2012 besluit de gemeente om de exploitatiesubsidie voor het cultureel centrum stop te zetten. Het theater dreigt verloren te gaan. Ondernemersechtpaar Peter-Paul Kissels en Stella Linders denken daar anders over. Met het plan Een geschiedenis met toekomst weten zij de gemeenteraad te overtuigen van hun ambities voor De Weijer als hét visitekaartje van Boxmeer. Na een fixe renovatie opent de Weijer in 2013 opnieuw deuren nu met kwaliteitsrestaurant de Heerlijkheid en worden er in hetzelfde jaar eerste voorstellingen gegeven.

De cv-installatie van de Weijer zal door OptiVolt gevuld worden met OptiFlow®, hierdoor verbruikt de cv-installatie veel minder energie, gaat zij langer mee en heeft minder onderhoud nodig.