Pijnacker-Nootdorp wil in 2050 energieneutraal zijn. Het college heeft een visie over energieneutraliteit vastgesteld. De visie is opgesteld samen met inwoners, ondernemers en de glastuinbouwsector. Met deze ‘thematische structuurvisie energie en energieneutraliteit ‘ willen zij een steentje bijdragen aan het voorkomen van de opwarming van de aarde en klimaatverandering. In de ontwerpvisie staat de ambitie voor 2050. Het geeft aan welke stappen zij willen zetten om deze ambitie te bereiken. Dit zijn acties van de gemeente, maar ook van inwoners en ondernemers.

Een van de acties van de gemeente om deze visie te realiseren is een samenwerking aan de te gaan met OptiVolt. In het gemeentehuis zal OptiVolt haar energiebesparende systemen installeren en tevens de cv-installatie vullen met OptiFlow®. Door het plaatsen van de energiebesparende systemen zal er een verlaging van het energieverbruik gerealiseerd worden. OptiFlow® zorgt voor een directe besparing op gasverbruik, langere levensduur van de cv-installatie en lagere onderhoudskosten.