Sodexo werd in 1966 in Marseille opgericht door Pierre Bellon en is uitgegroeid tot de wereldwijde marktleider in Quality of Life Services. In Nederland levert Sodexo een breed services pakket  van gebouwenbeheer tot aan restauratieve voorzieningen en vele andere facilitaire services aan cliënten in het bedrijfsleven, overheidsdiensten en zorg- en onderwijsinstellingen.

Sodexo geeft Optivolt de opdracht voor het uitvoeren van een Power Quality inventarisatie voor het KLM Flight Simulator gebouw. Door het tijdelijk plaatsen van speciale dataloggers wordt er gekeken hoe de elektriciteitskosten gereduceerd kunnen worden door verbetering van de interne Power Quality. Aan de hand van het rapport met de aanbevelingen en oplossingen kan Sodexo mogelijk diverse energiebesparende maatregelen toepassen.