Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving, er is dit jaar een nieuwe informatieplicht bij gekomen. Brunel heeft de hulp hiervoor ingeroepen van OptiVolt. OptiVolt heeft een quickscan ontwikkeld, om efficiënt aan de informatieplicht te voldoen en heeft deze maatregelen voor Brunel gebundeld en versimpeld. Zo heeft OptiVolt een actieplan voor Brunel samengesteld. Door een opname op locaties van Brunel locatie kan OptiVolt de maatregelen direct invoeren bij de Rijksdienst voor Ondernemingen (RVO). En voldoet Brunel nu aan de informatieplicht die voor 1 juli 2019 bij het RVO gemeld moet zijn.