Sol is een onafhankelijke producent en leverancier van industriële en medische gassen. Voor de locatie in Tilburg moet SOL haar energiebehoefte in kaart brengen. Sol geeft OptiVolt de opdracht voor het uit voeren van de Energy Efficiency Directive (EED). Aan de hand van de opgemaakte energiebalans kan SOL mogelijk diverse energiebesparende maatregelen toepassen.