IBM is een van de grootste IT-bedrijven wereldwijd. IBM geeft OptiVolt de opdracht tot het verlagen van het energieverbruik door plaatsing van een PowerLiner® op haar locatie in Amsterdam. Door de PowerLiner@ nemen onnodig hoge stromen af tot een minimum en wordt de kwaliteit van de elektrotechnische infrastructuur verbeterd.