Bij Applied Medical zetten zij zich in voor de bescherming van milieu en de natuurlijke hulpbronnen van de aarde. Zij identificeren en beheren huidige en toekomstige initiatieven op het gebied van milieuduurzaamheid door het energieverbruik, het waterverbruik, de uitstoot van broeikasgassen en de afvalproductie te volgen.

Zij meten de voortgang in de richting van optimalisatie van deze sleutelindicatoren door hun impact te beoordelen, strategieën te implementeren, de betrokkenheid van teamleden aan te moedigen en resultaten te volgen. Door deze inspanningen streven zij ernaar om hun impact op het milieu consequent en verantwoord te verminderen.

Een van deze inspanningen is het installeren van de energiebesparende systemen van OptiVolt. Op de locatie in Amersfoort gaat OptiVolt een PowerLiner® 200 voorzien van THD filter installeren. Dit innovatieve energiebesparend systeem wordt gebruikt bij het verbeteren van de vermogenskwaliteit van de hoofdverdeelinrichting. De PowerLiner® is voor Applied Medical de beste uitkomst voor een lager energieverbruik met een terugverdientijd van nog geen drie jaar.

Juni 2021